ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο    24–10-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:  22254                

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                    

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

           

 

     Σας   προσκαλώ σε  δημόσια τακτική   Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 29η Οκτωβρίου έτους 2014 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της  ημερήσιας διάταξης

 

 

  1. Σχετικά με την διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων  στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Εξαρχάκος Γεώργιος

  1. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης  και Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με  τον διακριτικό τίτλο ‘’Θεραπεία= Ελπίδα’’ για την υλοποίηση του προγράμματος «Ανίχνευση και Αποκατάσταση Διαταραχών στον Προφορικό  και Γραπτό λόγο»

Εισηγητής : Δρ Ανάργυρος Μαριόλης     

 

                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

                                                             Γεώργιος  Μητσάκος

24/10/2014