ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/10/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο    6–10-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:   20730              

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                    

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                Σας   προσκαλώ σε  δημόσια τακτική   Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 10η Οκτωβρίου έτους 2014 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο,  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της  ημερήσιας διάταξης

 

 1. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αν. Μάνης μετά του αναπληρωτή του  στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιριγώτης Παναγιώτης
 1. Χορήγηση νέων παροχών ηλεκτροδότησης για την σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης-Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας των υπηρεσιών-εργασιών. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία
 1. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο  «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις Δ.Ε. Οιτύλου 2014»  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εξαρχάκος Γεώργιος
 1. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο « Οδοποιία Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 2014» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εξαρχάκος Γεώργιος
 1. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο « Οδοποιία τέως Δήμου Σμύνους 2013»  Εισηγητής: Αραπάκος Θεόδωρος
 1. Έγκριση  1ου ΑΠΕ του έργου « Διαπλάτυνση-διάνοιξη οδού πυρόσβεσης από Τ.Κ. Πυρρίχου έως Τ.Κ. Κότρωνα στη θέση Φλομοχώρι  του Δήμου Ανατολικής Μάνης» Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εξαρχάκος Γεώργιος
 1. Έγκριση  2ου ΑΠΕ  και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ύδρευση οικισμού Ακούμαρου» Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος
 1. Καθορισμός του ύψους ημερήσιου τέλους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών Αγορών του Δήμου , πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χριστοδουλάκος Απόστολος
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για τις υπηρεσίες συμβούλου για την υποβολή και ωρίμανση πρότασης ένταξης  στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για απόδοση κρατήσεων. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για προμήθεια σπόρων-φυτών-δενδρυλλίων-ανθέων, έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ. Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 και απόδοση ποσού από ΚΑΠ σε παιδικούς σταθμούς & στάδιο. Εισηγητής: Καρβούνης Δημήτριος
 1. Αποδοχή και κατανομή ποσού 63.381,48€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων  έτους 2014. Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη

 

 1. Αποδοχή ποσού 22.100,00€  για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων, αναμόρφωση προϋπολογισμού  και κατανομή της πίστωσης. Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη

 

 1. Διόρθωση Κ.Α. στην αριθ. 224/2014 ΑΔΣ σχετικά με «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014». Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

16. Εξέταση αιτήματος Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. για δωρεά δύο επιβατικών αυτοκινήτων του Δήμου προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

17. Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

18. Συζήτηση αιτήματος Εκπροσώπου της Τ.Κ. Κελεφάς Εισηγήτρια: Αθανασάκου Σταυρούλα

19. Ανανέωση Άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών της Λαμπρινάκου Χαραλαμπίας του Ιωάννη, με πωλούμενο είδος ‘Μέλι’ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εξαρχάκος Γεώργιος

20. Ανανέωση Άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών της Μαυροειδόγγονα Κανέλλας του Στυλιανού, με πωλούμενο είδος ‘Μέλι’ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εξαρχάκος Γεώργιος

21. Έγκριση αναγκαιότητας της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και καλαθιών» και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χριστοδουλάκος Απόστολος

 1. Έγκριση αναγκαιότητας των υπηρεσιών  με τίτλο: 

α) «Επισκευή –συντήρηση  φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατ. Μάνης» β) «Επισκευή –συντήρηση  φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Γυθείου και Σμύνους» Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

 1. Ορισμός μελών  επιτροπών  παραλαβής (ΠΔ 28/80) για τις υπηρεσίες:

      α) «Επισκευή μικροφωνικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Συμβουλίου».

β) «Εξαγωγή πλωτών εξεδρών»

γ) «Πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών»

δ) «Εργασίες κατασκευής προστατευτικών σε κάδους απορριμμάτων» 

Εισηγητής: Κοκοράκης Παναγιώτης

   

                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

                                             Γεώργιος  Μητσάκος

06/10/2014