ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 06-06-2018

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο  1-6-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 5487

 

 

                                                        Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                  2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                    

                                                                  3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                  4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                  5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                 

                                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         

                Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  6η  Ιουνίου έτους 2018 , ημέρα Τετάρτη 0και  ώρα 20:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. 1.    Παροχή σύμφωνης γνώμης περί υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» της Πράξης «Αγωγός Ύδρευσης από τη θέση Γεωργαρακαράκου - Νέο Οίτυλο - Οίτυλο».

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος

  1. 2.    Παροχή σύμφωνης γνώμης περί υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών  περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων», με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης».

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος

  1. 3.    Σχετικά με την Υποβολή Αίτησης Στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

  1. 4.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία  

  1. 5.    Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου 2018.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία 

  1. 6.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για ενίσχυση του Κ.Α. 00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και Σωματεία» 

Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος 

  1. 7.    Συζήτηση αιτήματος Αθλητικού -Πολιτιστικού Ομίλου Μάνης "Το Ταίναρο".

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

  1. 8.    Συζήτηση  αιτήματος Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Αθλητικής και τουριστικής Ανάπτυξης Μάνης» και τον διακριτικό τίτλο «SPORTS AND TOURISM CLAB OF MANI»  που εδρεύει στην Αρεόπολη Λακωνίας.

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος  

 

  1. 9.    Έγκριση της αριθ. 3/2018 μελέτης με τίτλο «Εορτασμός Γιορτής Διρού» προϋπολογισμού 10.000,00€, έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης.

 Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία   

10. Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας δίμηνης διάρκειας.

Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

11. Συζήτηση αιτήματος EUROBANK. 

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία   

12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Γυθείου».

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Δ.Ε. Γυθείου»

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

14. Υποβολή αιτήματος στο Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με σκοπό την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση τμήματος Χ.Ζ.Λ. Γυθείου (από είσοδο Λιμένα μέχρι συμβολή με νήσο Κρανάη)» και έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.

 Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία:

15. Διαγραφή χρεών (αφορά υπόθεση Παναγιώτη και Ελένης Μαγγιώρου)

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία 

16. 2η τροποποίηση της αριθ. 103/2017 ΑΔΣ που αφορά Συγκρότηση  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ανατ. Μάνης.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

  

Γεώργιος   Μητσάκος

 

 

01/06/2018