ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11/08/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σας   προσκαλώ σε κατεπείγουσα  δημόσια   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  11η Αυγούστου   έτους 2015 , ημέρα Τρίτη  και  ώρα 09:00

10/08/2015