ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 05/08/2014

     Σας   προσκαλώ σε  δημόσια τακτική   Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 5η Αυγούστου έτους 2014 , ημέρα  Τρίτη και ώρα 20:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο,  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της  ημερήσιας διάταξης

 

  1. 1.    Έγκριση της αριθ. 39/2014 μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Γηπέδου Μπάσκετ στη Χοτάσια ΤΚ Οιτύλου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εξαρχάκος Γεώργιος

  1. 2.    Έγκριση της αριθ. 40/2014 Τ.Μ. με τίτλο «Επισκευή δημοτικών Καταστημάτων 2014»-Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εξαρχάκος Γεώργιος

  1. 3.    Κατεδάφιση επικίνδυνης οικοδομής φερόμενης ιδιοκτησίας κληρονόμων Αγγέλου και Μαρίας Παναγοπούλου  ή  σύμφωνα με τα στοιχεία του Κτηματογραφικού Γραφείου Γυθείου «Αγνώστου ιδιοκτήτη» επί της οδού Τζανήμπεη Γρηγοράκη στο Γύθειο πλησίον της εκκλησίας Αγίου Νικολάου-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

  1. 4.    1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Αν. Μάνης και Δήμου Αν. Μάνης για την υλοποίηση των υποέργων 2, 3, 4, 5, 6, και 7 της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

  1. 5.    Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋγ/σμού του Δήμου για το Β τρίμηνο 2014.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

  1. 6.    Ανάκληση της αριθ. 184/2014 ΑΔΣ και διόρθωση Κ.Α. στην  αριθ. 154/2014 ΑΔΣ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

  1. 7.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

  1. 8.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης ανακύκλωσης-Έγκριση αναγκαιότητας των υπηρεσιών.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

  1. 9.    Διόρθωση της αριθ. 65/2014 ΑΔΣ όσον αφορά στον τίτλο του υποέργου του ΚΑΕ  « Σχεδιασμός και εξοπλισμός  ΚΠΕ»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

10. Ανάκληση της αριθ. 71/2014 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με εκμίσθωση του δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση «Λύκους» Τ.Κ. Πετρίνας.

Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος

11. Ανάκληση της αριθ. 169/2014 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με εκμίσθωση του ακινήτου στη θέση «Πηγάδα» οικισμού Μαυροβουνίου Δ.Κ. Γυθείου.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

12. Συμπλήρωση της αριθ. 103/2014 ΑΔΣ σχετικά με ίδρυση εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στο Δήμο Αν. Μάνης.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

 

                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                          Χρήστος    Αναστασάκος

Αρχεία

01/08/2014