Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-2-2023, ώρα 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

       Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την   13η  Φεβρουαρίου έτους 2023, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 18:00 για λήψη απόφασης

09/02/2023