Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-4-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε κατεπείγουσα διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28η  Απριλίου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00 για λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα :

27/04/2023