ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

     Σας   προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την    21η  Φεβρουαρίου έτους 2012 , ημέρα Τρίτη    και ώρα 17:30   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Καταπολέμηση ή μη του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2012.

Εισηγητής Καπασούρης Αλέξανδρος

 1. Καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και  στον αντιπρόεδρο  του Διοικητικού Συμβουλίων  των Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 242  ν. 3463/2006).

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Καταβολή αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  των Ν.Π.Δ.Δ.  (άρθρο 242 ν. 3463/2006).

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Περί συμμετοχής του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε άπορους για το έτος 2012.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2012-Αναμόρφωση προϋπολογισμού .

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της  Περιφέρειας Πελοποννήσου/Π.Ε.  Λακωνίας  για  την κατασκευή του  έργου «Κατασκευή δρόμου από την υπ’ αριθ. 18 ΕΠ. Ο. Μυρσίνη-Σιδηρόκαστρο  προς Πολυάραβο».

Εισηγητής    Αγριόδημας Μιχαήλ

 1. Σχετικά με τοποθέτηση παροχών Φ.Ο.Π.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Διαγραφή βεβαιωμένων  μισθωμάτων έτους 2011 και βεβαιωμένου  χαρτοσήμου μισθωμάτων 2011 κ.  Ζαβαλάκου Χρήστου

Εισηγητής  Αγριόδημας Μιχαήλ

 1. Έγκριση Κανονισμού διάθεσης θυρίδων οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο «Αγ. Γεώργιος»  Τοπικής Κοινότητας Οιτύλου , Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Εισηγητής  Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης θυρίδων Οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο «Αγ. Γεώργιος»  Τοπικής Κοινότητας Οιτύλου , Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Εισηγητής  Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. Κατανομή ποσού  35.753,59€ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.

Εισηγήτρια Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 1. Κατανομή ποσού  29.090,52 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

Εισηγήτρια   Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 1. Αποδοχή και κατανομή ποσού 21.095,47 για κάλυψη λειτουργικών  αναγκών σχολείων

Εισηγήτρια  Δρακουλάκου Ελένη

 

 1. Αποδοχή και κατανομή ποσού 11.462,78€ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.

Εισηγήτρια   Δρακουλάκου Ελένη

 1. Σχετικά με αποδοχή ή μη της απαιτήσεως της Εταιρείας «Τεχνοδιάσταση Α.Ε.»  κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης  σύμφωνα με την από 23-11-2009 αγωγή.

Εισηγητής  Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

 1. Σχετικά με την καθιέρωση της 17ης Μαρτίου ως επίσημης αργίας του Δήμου         Ανατολικής Μάνης.   

           Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Έγκριση της αριθ. 2/2012 τεχνικής μελέτης  του έργου «Οδοποιία τέως Δήμου Οιτύλου 2012 » και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής Κατσιβέλης Μιχαήλ

19. Έγκριση της αριθ. 1/2012 τεχνικής μελέτης  του έργου «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δήμου», καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του  έργου «Κατασκευή Ομβροδεξαμενών  Τ.Κ. Άνω Μπουλαριών-Λάγεια»

Εισηγητής  Κοκοράκης Παναγιώτης

21. Περί εγκρίσεως χορήγησης νέων αδειών υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου Δήμου Ανατολικής Μάνης  καθώς  και ανανέωση  αδειών πλανοδίου εμπορίου.

Εισηγητής  Κοκοράκης Παναγιώτης

22. Περί εγκρίσεως χορήγησης νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Εισηγητής  Κοκοράκης Παναγιώτης

23. Σχετικά με παραχώρηση χώρου  από το Διοικητήριο  πρώην Δήμου Οιτύλου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αρεόπολης.

Εισηγητής Κατσιβέλης Μιχαήλ

24. Συζήτηση αίτησης Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Γυθείου   για παραχώρηση χώρου προς στέγαση  και περίθαλψη αδέσποτων ζώων.

Εισηγήτρια  Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

25. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου (πρώην Δημοτικού Σχολείου) στον  Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Καρβελιωτών  «ο Καρβελάς».

     Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

26. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2012 για την κάλυψη της δαπάνης του εργατοτεχνικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Δήμου.

     Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

27. Αναμόρφωση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2012  για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες 2012», τροποποίηση τεχνικού προγράμματος,  έγκριση της αριθ.  5/2012 Τ.Μ. και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του

Εισηγητής  Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης 

28.  Έγκριση της αριθ. 14/2012 Α.Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αν. Μάνης .

Εισηγητής Κουμεντάκος Αντώνιος

 

  

 

 

                                                                    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

 

Χρήστος   Αναστασάκος

17/02/2012