ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την ημέρα συνεδρίασης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ως προς την ημέρα συνεδρίασης

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο      20–12-2013

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:  25391                           

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

           Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 27η Δεκεμβρίου έτους 2013 , ημέρα Παρασκευή και  ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση παράτασης παραχώρησης της χρήσης πυροσβεστικού οχήματος με αριθ. Κυκλοφορίας ΚΗΟ 3619 στον Δήμο Αν. Μάνης από τον ΟΛΠ Α.Ε.

Εισηγητής: Λιγνός Νικόλαος

 1. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Ύδρευση οικισμού Ακούμαρου»

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος

 1. Γνωμοδότηση επί της μελέτης οριοθέτησης τμήματος του χειμάρρου «Αρδέλη» στην περιοχή Σελινίτσα Γυθείου.

Εισηγητής: Τσιριβάκος Πέτρος Μηχανικός Δήμου

 1. Παροχή γνωμοδότησης  επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την λειτουργία (εκμετάλλευση και αποκατάσταση)  λατομείου εξόρυξης μαρμάρου σε έκταση 42.583,71 τ.μ.  από την  εταιρεία Αφοί Κολοκούρη Α.Ε.  στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Τ.Κ. Βαχού της Δ.Ε. Οιτύλου Δήμου Αν. Μάνης, ΠΕ Λακωνίας.

Εισηγητής: Τσιριβάκος Πέτρος Μηχανικός Δήμου

 1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από ΚΑΠ-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και κατανομή τους στις σχολικές Επιτροπές. 

Εισηγήτρια:  Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 για δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 (Αφορά το αριθ. 48699/3-12-13 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.)

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Αποδοχή ποσού 8.100,00€ από το Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και  αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για δημιουργία νέου Κ.Α. εξόδων. 

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Σχετικά με παραχώρηση ή μη της χρήσης του Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Κρήνης  στον Πολιτιστικό, Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο των απανταχού καταγομένων από την Κοινότητα Κρήνης Γυθείου.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Έγκριση ή μη τοποθέτησης φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή του Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Κρήνης.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας (ΕΚΠΟΤΑ)

(Αφορά προμήθεια στολών εργασίας)

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Σχετικά με Ανανέωση ή μη άδειας Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου σε ιδιόκτητο χώρο στην Τ.Κ. Χωσιαρίου με πωλούμενο είδος «Αγροτικά προϊόντα-Οπωρολαχανικά» του Κυριακουλάκου Σαράντου του Σταύρου.

Εισηγητής: Κατσιβέλης Μιχαήλ

13. Σχετικά με ανανέωση  ή μη άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών της Πετράκου Ευαγγελίας του Χρήστου  με πωλούμενο είδος «Οπωρολαχανικά».

Εισηγητής: Κατσιβέλης Μιχαήλ

 

                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                 Χρήστος    Αναστασάκος

 

Αρχεία

23/12/2013