ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 24/2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα  δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 18η Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, επί της οδού Βασιλέως Παύλου, στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο κατωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Έκδοση Ψηφίσματος με αφορμή  το θάνατο του Καλοειδή Δημήτριου του Ηλία και της Ελένης.

18/09/2019