ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22/09/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

           

     Σας   προσκαλώ σε  δημόσια τακτική   Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 22α Σεπτεμβρίου έτους 2014 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο,  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της  ημερήσιας διάταξης

 

 1. Εκλογή  δύο (2)  Δ.Σ. του Δήμου Ανατολικής Μάνης οι οποίοι θα μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Εκλογή δύο Συμβούλων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν αυτή συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.

Εισηγητής:  Πρόεδρος ΔΣ

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αν. Μάνης.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

 1. Συζήτηση αιτήματος Ιωάννη Παναγουλάκου σχετικά με καθαρισμό ρέματος Αρδέλη στη Σελινίτσα Γυθείου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. ‘Έγκριση της αριθ. 42/2014 τεχνικής μελέτης εργασιών με τίτλο «Πιστοποίηση λειτουργίας παιδικών χαρών» προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00€.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Έγκριση της αριθ. 43/2014 Τεχνικής Μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00€.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χριστοδουλάκος Απόστολος

 1. ‘Έγκριση της αριθ.  44/2014 τεχνικής μελέτης με τίτλο « Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Γυθείου» -Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Έγκριση  Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Δεξαμενή Δ.Ε. Οιτύλου» με ανάδοχο τον Ι. Χατζάκο ΕΔΕ..

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. Έγκριση ή μη χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για το έργο «Διαπλάτυνση διάνοιξη οδού πυρόσβεσης  από ΤΚ Πύρριχου έως ΤΚ Κότρωνα στη θέση Φλομοχώρι του Δήμου Ανατολικής Μάνης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. Έγκριση ή μη χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αναπλάσεις-διαμορφώσεις τέως Δήμου Γυθείου 2014»

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Έγκριση ή μη χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για το έργο « Αποπεράτωση εργασιών περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου στο Πριτσιώτικο»

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Έγκριση ή μη χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας για το έργο «Ύδρευση οικισμού Ακούμαρου»

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση εργασιών περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου στο Πριτσιώτικο»

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Τροποποίηση της αριθ. 6/2014 ΑΔΣ ως προς το τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής παραλαβής (καλής εκτέλεσης) υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων του Δήμου Ανατολικής Μάνης έτους 2014 (ΠΔ 28/80).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χριστοδουλάκος Απόστολος

 1. Τροποποίηση της αριθ. 33/2014 ΑΔΣ ως προς το αναπληρωματικό μέλος των επιτροπών παραλαβής (καλής εκτέλεσης) υπηρεσιών έτους 2014 (ΠΔ 28/80).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Τροποποίηση της αριθ. 34/2014 ΑΔΣ ως προς το 2ο τακτικό μέλος και τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού των 7.219,38€ (άρθρο 15 ΠΔ 171/87)

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Τροποποίηση της αριθ. 35/2014 ΑΔΣ ως προς το 2ο τακτικό και το 2ο αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών εκμίσθωσης ή εκποίησης πραγμάτων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2014.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ανατολικής Μάνης».

Εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης»

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Ορισμός Προέδρου και παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για το οικ. Έτος 2014 Δήμου Ανατολικής Μάνης-Καθορισμός αμοιβής.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

 1. Ορισμός 2 Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωματικών τους οι οποίοι θα μετάσχουν ως μέλη στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ.3 Ν.3013/2002).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Σχετικά με την συγκρότηση  επιτροπής διαχείρισης κληροδοτημάτων του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιριγώτης Παναγιώτης

 1. Τροποποίηση της αριθ. 73/2012 ΑΔΣ που αφορά Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο  «Ύδρευση οικισμού Ακούμαρου» ως προς τους  εκπρόσωπους του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Τροποποίηση της αριθ. 74/2012 ΑΔΣ που αφορά Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο  «Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου» ως προς τους  εκπρόσωπους του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Τροποποίηση της αριθ. 75/2012 ΑΔΣ που αφορά Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο  «Αντικατάσταση και συνέχιση του αγωγού από δεξαμενή Τ.Δ. Αλίκων  μέχρι την δεξαμενή Τ.Δ. Γερολιμένα» ως προς τους  εκπρόσωπους του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών για κοινοχρήστους χώρους Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2015.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών βοσκής Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2015.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία

 1.  Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος υπέρ Δήμου για έκδοση άδειας πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία:

 1. Καθορισμός ύψους συντελεστή ΤΑΠ Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2015.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία:

 1. Σχετικά με την επιβολή ή μη τέλους για την αναπαραγωγή διοικητικών εγγράφων.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Λυροφώνη Γεωργία:

 

 

                                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                            Γεώργιος  Μητσάκος

Αρχεία

18/09/2014