ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 23-6-2020

                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2α του Ν. 4674/2020 ("Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις") σας προσκαλούμε σε δια ζώσης ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση "κεκλεισμένων των θυρών" που θα γίνει την 23η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 1ο όροφο του κτηρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασιλεώς Παύλου στο Γύθειο Δήμου Αν. Μάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων

19/06/2020