ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 22-5-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 22η Μαΐου έτους 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

18/05/2021