Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-8-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 31η Αυγούστου έτους 2021, Τρίτη, με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00.

 

27/08/2021