Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 5-7-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σας προσκαλούμε  σε τακτική διαδικτυακή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  5η Ιουλίου έτους 2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16:00  για λήψη απόφασης  στα κατωτέρω  θέματα

30/06/2023