ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 09/04/2014

           Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 9η Απριλίου  έτους 2014 , ημέρα Τετάρτη και  ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Λογοτύπου  για το Κέντρο Πληροφόρησης και Ερμηνείας

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας «Εξοπλισμός Κέντρου Πληροφόρησης και Ερμηνείας» του Δήμου Αν. Μάνης-έγκριση της  αριθ. 30/2014 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Έγκριση παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων της ΕΛ.ΑΣ από υπαλλήλους του Δήμου

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία τέως Δήμων Οιτύλου και Αν. Μάνης 2013» χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών.

Εισηγητής Κατσιβέλης Μιχαήλ

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη μεταφορά του ΚΕΠ στο Δημαρχείο Αρεόπολης»

Εισηγητής Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Δημοτικού κτιρίου Σελεγουδίου»

Εισηγητής Αραπάκος Θεόδωρος

 1. Σχετικά με ίδρυση εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού στο Δήμο Αν. Μάνης

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ΄τρίμηνο 2013.

     Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1. Ανακήρυξη επίτιμου δημότη Αν. Μάνης του κ. Κωσταράκου Μιχαήλ  -  Έγκριση διάθεσης δαπάνης τελετής ανακήρυξης-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.

Εισηγητής Πρόεδρος ΔΣ

 1. Ορισμών μελών επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή» 

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 1.  Διαγραφή ή μη ποσού 13,25€ από χρηματικό κατάλογο χαρτοσήμου μισθωμάτων-παραλαβή ακινήτου στην θέση ΣΠΗΛΙΟΥΣ -επιστροφή εγγυητικής

Εισηγητής: Κατσιβέλης Μιχαήλ

13. Διαγραφή ποσού σε βάρος της Τ.Ο.Ε. ΑΕ από χρηματικό κατάλογο (αφορά Belle Helene)

Εισηγητής Αγριόδημας Μιχαήλ

 1. Έγκριση της αριθ. 8/2014 σε Ορθή επανάληψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος με θέμα 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014. 

Εισηγητής Καπασούρης Αλέξανδρος

 1. Έγκριση της αριθ. 9/2014 σε Ορθή επανάληψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος με θέμα 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014. 

Εισηγητής Καπασούρης Αλέξανδρος

 

                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                    Χρήστος    Αναστασάκος

 

Αρχεία

04/04/2014