ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 18-5-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 18η Μαΐου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

14/05/2021