Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-12-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 28η Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 για λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης

24/12/2021