14/6/2011, Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γύθειο, 10-06-2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 11850

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
κ. Κολοκοτρώνη Αικατερίνη
κ. ΛιγνόΝικόλαο
κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο
κ. Δρακουλάκου Ελένη
κ. Κατσαφούρο Γεώργιο
κ. Καλαντώνη Αντώνιο


Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 16η του μηνός Ιουνίου έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Δήμου Ανατολικής Μάνης.
2. Μονοδρόμηση οδού Τζανήμπεη Γρηγοράκη ,Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου,Δήμου Ανατολικής Μάνης.
3. Χορήγηση προέγκρισης για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ» ιδιοκτησίας ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΓΛΗ ΓΗ το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Λιμένι της Τοπικής Κοινότητας Αρεόπολης, Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου, Δήμου Ανατολικής Μάνης.
4. χορήγηση προέγκρισης για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Κοσμά Κοιλάκου του Γεωργίου το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πύργου Διρού, Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου, Δήμου Ανατολικής Μάνης.
5. Χορήγηση προέγκρισης για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας Κουβάτσου Αντωνίου του Παναγιώτη το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αρεόπολης Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου, Δήμου Ανατολικής Μάνης.
6. Χορήγηση προέγκρισης για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας Κουβάτσου Αντωνίου του Παναγιώτη το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αρεόπολης, Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου, Δήμου Ανατολικής Μάνης.
7. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ιδιοκτησίας του Αλειφέρει Βασιλείου του Σαράντου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πετρίνας, Δημοτικής Ενότητας Σμύνους, Δήμου Ανατολικής Μάνης
8. Σχετικά με ανάκληση άδειας ΚΥΕ «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ» ιδιοκτησίας Λαμπρινάκου Νικολάου του Γεωργίου που βρίσκετε στην Δημοτική Κοινότητα Γυθείου, Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

22/06/2011