ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 21/12/2012

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την   21η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα  20:00. 

Ακολουθεί ή πρόσκληση

Αρχεία

17/12/2012