ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 14/06/2013

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την   14η του μηνός Ιουνίου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Σχετικά με τις κυκλοφοριακές στη Δ.Κ. Γυθείου και στις Τ.Κ. Αρεόπολης και Πετρίνας.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Αρχεία

10/06/2013