ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την   4η του μηνός Μαρτίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00    για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας του Ι. Κατσιώρχη & Σία Ε.Ε., το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αρεόπολης, Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

28/02/2013