ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-7-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείσθε να προσέλθετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την 21η του μηνός Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση της εταιρείας «ΑΓΛΑΗ ΓΗ μον. ΕΠΕ», για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του «Σωματείου Ιδιοκτητών και Οδηγών Ταξί Γυθείου», για τροποποίηση της πιάτσας ταξί στην οδό Ερμού.

Σημειώνεται ότι,​​ η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί​​, κεκλεισμένων των θυρών,​​ βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και της υπ’ αρ. 426 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» με αρ. πρωτ. 77233/13-11-2020 (6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4).

16/07/2021