ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,    24  Δεκεμβρίου  2013

Αριθ. Πρωτ.:   25547

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

κ.  Χριστοδουλάκος Θεόδωρος

κ.  Αραπάκος Θεόδωρος

κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

κ. Κατσαφούρο Γεώργιο

κ. Μουρκόγιαννη Σπυρίδων

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα  10:45 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΙΑΦΕΝΕΙΟ) -  της ΜΠΑΝΤΑΝΑ ΜΑΡΙΝΑΣ  το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Βαθύ της Τοπικής Κοινότητας ΚΟΝΑΚΙΩΝ, της Δημοτικής Ενότητας ΓΥΘΕΙΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ της Αφοί Καλαντώνη Ο.Ε.,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΙΤΥΛΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

24/12/2013