ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 18-08-2017

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                         Γύθειο 18 Αυγούστου 2017                                                                                  

                                                                         Αριθμ. Πρωτ.:  11340

 

 

 

 

                                       ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας           

                                                   Ζωής

                                                   κ. Ελένη Δρακουλάκου

                                                   κ. Αικατερίνη Κολοκοτρώνη

                                                   κ. Γεώργιο Καπασούρη – Σεψάκο

                                                   κ. Νικόλαο Λεβεντζώνη

                                                   κ. Απόστολο Χριστοδουλάκο

                                                   κ. Πέτρο  Ανδρεάκο

  

                                             Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού

                                             μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το

                                             αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας σας με

                                             τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την

                                             ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 24η του μηνός Αυγούστου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»  (ΜΕΡΤΑΡΙ) ιδιοκτησίας DIMITAR KOLEV .
  2. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «To Στέκι των Αλίκων» ιδιοκτησίας Κανέλλας Μπάιζου

 

  

Ο   Αντιπρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 Πέτρος Πατσάκος

18/08/2017