ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 18/06/2013

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την   18η του μηνός Ιουνίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα  13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής με παρασκευαστήριο, της Στρατάκου Θεοδώρας του Παναγή, το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αρεόπολης,  της Δημοτικής Ενότητας ΟΙΤΥΛΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: FAST FOOD του Μαγγιώρου Δημητρίου του Παναγιώτη,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μίνας, της Δημοτικής Ενότητας ΟΙΤΥΛΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αρχεία

14/06/2013