ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος : ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ της ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Φλομοχωρίου,  Τοπική Κοινότητα Κότρωνα, της Δημοτικής Ενότητας Ανατ. Μάνης, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Αρχεία

18/01/2013