ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 19/02/2014

 

 


     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,    14  Φεβρουαρίου  2014

Αριθ. Πρωτ.: 3163 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

κ.  Χριστοδουλάκος Θεόδωρος

κ.  Αραπάκος Θεόδωρος

κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

κ. Κατσαφούρο Γεώργιο

κ. Μουρκόγιαννη Σπυρίδων

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 19η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα  13:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Ανάκληση της αριθμ. 13/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος :ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ & ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», του ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κόκκινων Λουρίων, της Δημοτικής Ενότητας Σμύνους, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

2.    Ανάκληση της αριθμ. 35/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος : «ΤΑΒΕΡΝΑ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ» του ΚΑΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Καλυβίων, της Δημοτικής Ενότητας Γυθείου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

3.    Ανάκληση της αριθμ. 18/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος : «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» του ΘΩΜΑΚΟΥ ΠΙΕΡΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Καρβελά, της Δημοτικής Ενότητας Γυθείου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Αρχεία

14/02/2014