ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 21/07/2014

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 21η του μηνός Ιουλίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα  13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ) της ΚΑΡΟΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΙΤΥΛΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Αρχεία

18/07/2014