ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 0109/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί, την  1η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:30

28/08/2015