ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την   21η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα  14:00   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τα θέματα.

15/02/2013