ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 26/11/2013

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,    22  Νοεμβρίου  2013

Αριθ. Πρωτ.:  23220

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

κ.  Χριστοδουλάκος Θεόδωρος

κ.  Αραπάκος Θεόδωρος

κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

κ. Κατσαφούρο Γεώργιο

κ. Μουρκόγιαννη Σπυρίδων

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  26η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ της Αφοί ΑΝΤ. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ,  το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Βαθύ της Τοπικής Κοινότητας ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΓΥΘΕΙΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ του ΣΑΞΙΩΝΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΟΙΤΥΛΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΙΤΥΛΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

22/11/2013