ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 10/10/2014

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     6  Οκτωβρίου  2014

Αριθ. Πρωτ.:  20734

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

κ.  Δρακουλάκου Ελένη

κ. Καρβούνη Δημήτριο

κ. Κουμεντάκο Αντώνιο

κ. Λεβεντζώνη Νικόλαο

κ. Πατρικάκο Παναγιώτη

κ. Συκουτρή Δημήτριο

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 10η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2014, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  17:45 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Καφενείο - Παντοπωλείο» της Τσίκλου Ιωάννας του Νικολάου, στην Τ.Κ. Μαραθέας, της Δ.Ε. Γυθείου, του Δήμου Ανατ. Μάνης.
  2. Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «NYCONTEC & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Οιτύλου, της Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

06/10/2014