Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την   20η του μηνός Μαΐου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  13:30    για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαβάστε εδώ τη θεματολιγία της συνεδρίασης.

16/05/2013