ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,    11  Οκτωβρίου  2013

Αριθ. Πρωτ.:  19894

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

κ.  Χριστοδουλάκος Θεόδωρος

κ.  Αραπάκος Θεόδωρος

κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

κ. Κατσαφούρο Γεώργιο

κ. Μουρκόγιαννη Σπυρίδων

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  16η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα  13:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ( ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ –ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΚΟΤΡΩΝΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  2. Σχετικά με κοπή δένδρων στα κοιμητήρια Δ.Κ. Γυθείου και Τ.Κ. Μέλισσας και κλάδεμα δέντρων στην Τ.Κ. Μυρσίνης

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

11/10/2013