ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 25/07/2013

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,        19   Ιουλίου  2013

Αριθ. Πρωτ.:  13579

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

κ.  Χριστοδουλάκος Θεόδωρος

κ.  Αραπάκος Θεόδωρος

κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

κ. Κατσαφούρο Γεώργιο

κ. Μουρκόγιαννη Σπυρίδων

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  25η του μηνός Ιουλίου έτους 2013, ημέρα Πέμπτη   και ώρα  13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ του παύλου Βούσκαρη του ΙΩΑΝΝΗ,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΟΙΤΥΛΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΙΤΥΛΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ της ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΝΤΩΝΗ ΟΕ,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Βάθειας, της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ του ΚΙΤΣΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αρεόπολης, της Δημοτικής Ενότητας ΟΙΤΥΛΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων  για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» των Αφών Παπαδέα & Σια Ο.Ε. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Οιτύλου, Δ.Ε. Οιτύλου,  του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  5. Σχετικά με το αίτημα του κ. Θεοδωρακάκη Ιωάννη.
  6. Σχετικά με το αίτημα της Τ.Κ. Λάγιας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Αρχεία

19/07/2013