ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-5-2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 27η του μηνός Μαΐου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

22/05/2020