ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-3-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείσθε να προσέλθετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την 29η του μηνός Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Λήψη απόφασης σχετικά με την εισήγηση σχεδίου κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων του δήμου Ανατ. Μάνης, προς το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι,​​ η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί​​, κεκλεισμένων των θυρών,​​ βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και της υπ’ αρ. 426 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» με αρ. πρωτ. 77233/13-11-2020 (6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4).

24/03/2021