Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23-9-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Καλείσθε να προσέλθετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο κατωτέρω θέμα

19/09/2022