ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 1-6-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείσθε να προσέλθετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την 1η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Σχετικά με προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις στην παραλιακή οδό Γυθείου κατά τη θερινή περίοδο.
  2. Σχετικά με προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις στην οδό Λαρυσσίου στο Γύθειο.
  3. Σχετικά με προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις στην οδό Ι. Γρηγοράκη στο Γύθειο.

 

Σημειώνεται ότι,​​ η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί​​ κεκλεισμένων των θυρών,​​ βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020).

28/05/2020