ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 16/07/2014

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 16η του μηνός Ιουλίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα  13:45 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων  για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΙΤΣΑΡΙΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» της ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ Ο.Ε. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κότρωνα, Δ.Ε. Ανατ. Μάνης,  του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Αρχεία

11/07/2014