ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 13/05/2014

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 13η του μηνός Μαΐου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ του ΑΝΔΡΟΥΤΣΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΒΑΘΕΙΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΙΤΥΛΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

2.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ του ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΙΤΥΛΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

3.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ του ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΝΕΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΙΤΥΛΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

4.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ του ΜΑΣΤΑΚΟΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΙΤΥΛΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

5.    Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ της ΤΣΙΚΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Διρό στην Τοπική Κοινότητα ΜΑΡΑΘΕΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΓΥΘΕΙΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Αρχεία

09/05/2014