ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 28/08/2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     24  Αυγούστου  2015

Αριθ. Πρωτ.:  13528

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

κ.  Δρακουλάκου Ελένη

κ. Καρβούνη Δημήτριο

κ. Κουμεντάκο Αντώνιο

κ. Λεβεντζώνη Νικόλαο

κ. Πατρικάκο Παναγιώτη

κ. Συκουτρή Δημήτριο

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί, την  28η του μηνός Αυγούστου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» του Λαμπρινάκου Νικολάου του Γεωργίου,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αρεόπολης, της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» του Βελλόπουλου Δημητρίου του Ελευθερίου,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νέου Οιτύλου, της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  3. Ανάκληση της αριθμ. 28/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ του Παύλου Βούσκαρη του ΙΩΑΝΝΗ,  το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ΟΙΤΥΛΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΙΤΥΛΟΥ, του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  4. Ανάκληση ή μη των αδειών (προέγκριση, άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας και μουσικών οργάνων) της εταιρείας «Γ. ΛΥΡΟΦΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
  5. Σχετικά με το αίτημα του κ. Ιωάννη Μπελεγρή.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Αρχεία

24/08/2015