ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/09/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  13:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  2. Ανάκληση της προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου & πλήρους γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) – επιχειρήσεις αναψυχής» του Μαυρομάτη Γεωργίου του Σπυρίδωνα, στην Τ.Κ. Κόκκινων Λουρίων, της Δ.Ε. Σμύνους, του Δήμου Ανατ. Μάνης.
  3. Ανάκληση της προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Καφενείο - Παντοπωλείο» της Τσίκλου Ιωάννας του Νικολάου, στην Τ.Κ. Μαραθέας, της Δ.Ε. Γυθείου, του Δήμου Ανατ. Μάνης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Αρχεία

18/09/2014