ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΛΤ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 5/5/2021

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατ. Μάνης που θα γίνει την 5η Μαΐου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 14:00 και ώρα λήξης 15:00.

 

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική πρόσκληση

30/04/2021