Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Γύθειο   02/04/2016

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                                  Αριθμ. Πρωτ: 73

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                            

Πληροφορίες: Χαλουλάκου Αναστασία

Τηλ.: 2733360312

ΦΑΞ: 2733023813                           

ΓΥΘΕΙΟ   Τ.Κ.  23200 

                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:  Τα  μέλη του Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης.

 

        Σας καλούμε να προσέλθετε την 6η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης και στο Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις:

 

Θέμα 1ον: «Λήψη απόφασης για παραχώρηση ακινήτου (ισόγειο κτίριο) του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης, που βρίσκεται στην προβλήτα του λιμανιού της χερσαίας ζώνης.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Θέμα 2ον: «Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ανατολικής Μάνης.

 

Θέμα 3ον: «Ορισμός Επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών για το έτος 2016»

 

                                                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού

                                                                     Ταμείου Ανατολικής Μάνης

                                                                         

 

                                                                            

                                                                             

                                                                        Νικόλαος Λεβεντζώνης

 

 

 

 

 

 

 

05/04/2016