πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης που θα διεξαχθεί  στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης και στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στις 12 Δεκεμβρίου έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης.

08/12/2016