ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΛΤ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 5/5/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατ. Μάνης που θα γίνει την 5η Μαΐου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 14:00 και ώρα λήξης 15:00.

29/04/2021