ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 22-12-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ

Καλείστε σε δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την  παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020), της εγκυκλίου 33282/163/29-5-2020 του ΥΠ.ΕΣ. και σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β΄1869) και της παρ. 3 του άρθρου 14 της ΚΥΑ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β΄1988), την 22η Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στον 1o όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, επί της οδού Βασιλέως Παύλου, στο Γύθειο, Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης

18/12/2020