Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης.

 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Γύθειο    15/07/2016

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                                  Αριθμ. Πρωτ: 266

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                            

Πληροφορίες: Χαλουλάκου Αναστασία

Τηλ.: 2733360356

ΦΑΞ: 2733022263                           

ΓΥΘΕΙΟ   Τ.Κ.  23200 

                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:  Τα  μέλη του Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης.

 

        Σας καλούμε να προσέλθετε την 19η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης και στο Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις:

 

Θέμα 1ον:  «Λήψη απόφασης για έγκριση όρων για παραχώρηση απλής χρήσης του κτιρίου  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης, που βρίσκεται στη προβλήτα του λιμανιού της χερσαίας ζώνης».

 

Θέμα 2ον: «Περί καθορισμού τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Γυθείου, η απλή χρήση του οποίου θα παραχωρηθεί με δημοπρασία για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016, και καθορισμού των όρων της δημοπρασίας. 

 

Θέμα 3ον: «Συγκρότηση Επιτροπής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος της χερσαίας ζώνης λιμένα Γυθείου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2016, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79».

 

Θέμα 4ον: «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του ΣΟΥΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ιωάννη, για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου, για το έτος 2016».

 

Θέμα 5ον: «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του ΒΑΒΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Κων/νου, για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου, για το έτος 2016».

 

                                                         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού

                                                                     Ταμείου Ανατολικής Μάνης

                                                                         

 

                                                                                                                                                         

                                                                        Νικόλαος Λεβεντζώνης

 

 

 

 

 

 

15/07/2016